Persbericht: Alertheid VvE’s op correct beheer noodzakelijk

Persbericht: Alertheid VvE’s op correct beheer noodzakelijk

09.02.2017

Met enige regelmaat worden Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) de dupe van frauderende beheerkantoren. Tonnen spaargeld bedoeld voor onderhoud van de woningen van de eigenaren gaan verloren. Onlangs ging een beheerbureau uit Vlaardingen failliet en daarmee verdween het spaargeld van diverse VvE’s. Een VvE kan niet alert genoeg zijn als het om beheer gaat.

Dit kantoor hield zich niet aan de geldende regels voor VvE beheer, waardoor veel VvE’s de dupe zijn geworden van het faillissement. In dit geval stond het spaargeld niet op een betaalrekening op naam van de VvE, met een enorme strop voor veel VvE’s als gevolg.

Voor een VvE is het, naast zelf alert te blijven, verstandig om in zee te gaan met een professioneel beheerkantoor. Om zekerheid te krijgen over deze professionaliteit hebben VvE Belang, VGM NL (brancheorganisatie van professionele beheerders van Verenigingen van Eigenaars) en Aedes (vereniging van woningcorporaties) het ‘Productcertificaat voor Beheerders van Verenigingen van Eigenaars’ ontwikkeld.

Een onafhankelijk certificeringsbureau, SKW Certificatie, toetst zo’n kantoor op hun eigen organisatie, het bestuurlijk en financieel/administratief beheer van de VvE’s en op het bouwkundig beheer. Als de beheerder op alle onderdelen voldoet, krijgt deze het SKW-certificaat. Jaarlijks wordt er opnieuw een toetsing gedaan of het beheerkantoor aan de normen voldoet. Een VvE die het beheer van haar vereniging professioneel wil uitbesteden, vraagt de kandidaat beheerder naar een geldig SKW Productcertificaat voor Beheerders van Verenigingen van Eigenaars. De certificaathouders zijn ook te vinden op www.skw-certificatie.nl.

SKW Certificatie is een certificerende instelling met een groot aantal regelingen voor de bestaande Bouw. Het is onderdeel van SKG-IKOB Certificatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer W. Englebert van SKW Certificatie op tel.: 06-20402231 of e-mail: w.englebert@skw-certificatie.nl

Download persbericht | Download voorbeeldcertificaat


SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties