Persbericht: Groei gecertificeerde beheerders van Verenigingen van Eigenaars

Persbericht: Groei gecertificeerde beheerders van Verenigingen van Eigenaars

21.07.2015

In 2014 is het aantal gecertificeerde beheerders van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) met bijna 18% gegroeid. Een positieve ontwikkeling, aldus het College van Deskundigen voor de VvE’s en beheerders van VvE’s. Gecertificeerde VvE beheerders worden jaarlijks getoetst door SKW- certificatie op diverse kwaliteitseisen.

Net als in de voorgaande jaren is ook in 2014 het aantal gecertificeerde VvE Beheerders en VvE’s toegenomen. Geborgde kwaliteit is voor steeds meer beheerders en VvE’s een belangrijke zaak. Certificatie is sinds afgelopen jaar ook voor de kleinere beheerkantoren toegankelijk gemaakt. Momenteel wordt 33% van alle VvE’s met een beheerkantoor, beheerd door een door SKW Certificatie gecertificeerd kantoor.

Een actueel overzicht van alle gecertificeerde beheerders en VvE’s en een overzicht met de vereisten waaraan zij moeten voldoen, is te vinden op www.skw-certificatie.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ing. Jeffrey Bogaard op
06 – 13 92 23 69 of j.bogaard@skw-certificatie.nl

Download persbericht (Word)


SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties