Persbericht: Uitspraak kamerverhuurbrand Leeuwarden vraagt om actie

Persbericht: Uitspraak kamerverhuurbrand Leeuwarden vraagt om actie

03.08.2017

Het OM gaat niet in beroep tegen de vrijspraak van de eigenaar van een pand in het centrum van Leeuwarden na een fatale brand in 2013. Dit is mede gebaseerd op het feit dat er geen wettelijke keuringsplicht of keurmerk is voor brandveiligheid in een dergelijk pand. Zeer opmerkelijk vindt SKW-Certificatie dat kwaliteitscertificaten voor bouwen en wonen ontwikkelt en verstrekt.

"Een aantal jaar geleden is er naar aanleiding van een grote brand in Den Haag een norm (BRL 9905) ontwikkeld voor kamerverhuur", zegt Willem Englebert, certificatiemanager bij SKW-Certificatie. "Juist om dit soort drama’s te voorkomen. Hierin zijn ook brandveiligheidseisen opgenomen. Een verhuurder wordt hier tweejaarlijks op gekeurd en krijgt bij goedkeuring het procescertificaat ‘Verhuren van Onzelfstandige Woonruimte’. Steeds meer kamerverhuurders beschikten destijds over een dergelijk certificaat. Er bestaat dus wel een keurmerk, maar dit is wettelijk niet verplicht. En sinds de verlichting van wettelijke normen in het Bouwbesluit 2012, zien helaas veel verhuurders hiervan af."

In 2012 is het Bouwbesluit gewijzigd. Verhuurders van panden met minder dan vijf huurders hebben slechts nog een Meldingsplicht bij de gemeenten dat in hun pand aan alle wettelijke eisen is voldaan. Het is aan de gemeenten om te handhaven, maar vanwege capaciteitsgebrek en beperkte financiële middelen gebeurt dit vaak niet of te weinig.

In het onderhavige geval blijkt dat een verhuurder niet kon weten dat hij niet aan de wettelijke eisen voldeed. Met een specifieke keuring zou dit wel geconstateerd zijn. En juist dit vindt Englebert van SKW Certificatie uitermate frustrerend. "Samen met de vier grote steden, woningcorporaties en particuliere beleggers in vastgoed is deze beoordelingsrichtlijn voor het Verhuren van Onzelfstandige Woonruimte ontwikkeld. Sinds de versoepeling van de wetgeving kiezen steeds minder kamerverhuurders voor certificatie en dat is jammer, zeker als in de praktijk blijkt dat gemeenten ook niet in staat zijn om voldoende te handhaven. Hopelijk zijn er veel kamerverhuurders die naar aanleiding hiervan weer vrijwillig kiezen voor certificering. Maar het wordt tijd voor een wettelijke keuringsplicht, want alleen met een goede handhaving wordt wetgeving nageleefd en kunnen in de toekomst hopelijk slachtoffers voorkomen worden."

SKW Certificatie ontwikkelt en verstrekt certificaten onder andere voor de sector Wonen. Zij ontwikkelde samen met partners uit de markt de BRL 9905 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor het verhuren van Onzelfstandige Woonruimte. De BRL 9905 is te vinden op deze website onder Downloads/Beoordelingsrichtlijnen.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Willem Englebert, certificatiemanager gebouwde omgeving bij SKW-Certificatie, tel. 06 - 20402231 of w.englebert@skw-certificatie.nl

Download persbericht


SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties