SKW werkt samen met Cetradex voor het keurmerk SNA

27.01.2016

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers. Op basis van de norm NEN 4400-1 verstrekt de Stichting Normering Arbeid het SNA-keurmerk.

Om in aanmerking te komen voor het SNA-keurmerk, dient een onderneming de financiële, loon- en personeelsadministratie te laten beoordelen door een hiertoe bevoegde inspectie-instelling. Indien deze vaststelt dat de onderneming voldoet aan de eisen uit NEN 4400-1, kan de onderneming het SNA-keurmerk verkrijgen.

Regelt het SNA-keurmerk de kwaliteit van de arbeidsbemiddelende organistie, de veilige en betrouwbare huisvesting van de arbeidsmigranten wordt geregeld met het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF).

SKW is gekwalificeerd voor het beoordelen van de huisvesting, Cetradex voor het beoordelen van de uitzendorganisaties. Door de samenwerking kunnen zij nu voor uitzendorganisaties die zelf ook huisvesting aanbieden, het gehele traject in één gecombineerd onderzoek aanbieden.

Bent u geïnteresseerd en wenst u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met SKW via info@skw-certificatie.nl, dan wel met Cetradex via www.cetradex.nl.


SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties