Vereniging van Eigenaren moet concrete afspraken maken voor onderhoud gebouw

Vereniging van Eigenaren moet concrete afspraken maken voor onderhoud gebouw

06.06.2016

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) moeten voldoende geld beschikbaar hebben voor noodzakelijk onderhoud en herstel van hun gebouwen. Daarvoor moeten zij elk jaar minstens 0,5 % van de herbouwwaarde van het appartementencomplex reserveren. Zij kunnen er ook voor kiezen geld te reserveren op basis van een gedegen meerjarig onderhoudsplan. Er zijn SKW gecertificeerde beheerders die voor hun VvE’s een berekening hebben gemaakt wat het gunstigst is. In alle situaties kwam naar voren dat het hebben van een goed MJOP veel voordeliger is dan het jaarlijks reserveren op basis van 0,5% van de herbouwwaarde. VvE’s kunnen leningen aangaan, bijvoorbeeld voor investeringen in energiebesparende maatregelen of voor onverwachte kosten. Dat staat in een wetsvoorstel dat de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) op 30 mei 2016 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Uit onderzoek blijkt dat de helft van de VvE’s nu te weinig spaart voor het benodigde onderhoud en geplande vernieuwingen. Dat kan leiden tot achterstallig onderhoud bij complexen en verloedering in de buurt. Het wetsvoorstel regelt daarom een verplichte minimale reservering per jaar voor onderhoud. Het wetsvoorstel maakt ook duidelijker dat VvE’s een lening kunnen aangaan; nu is daarover vaak onzekerheid bij zowel VvE’s als banken. Leningen kunnen nodig zijn voor bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen of voor onverwacht groot onderhoud. Ook regelt het wetsvoorstel dat elk lid van de VvE voortaan alleen hoofdelijk aansprakelijk is voor zijn aandeel in de lening en dat bij verkoop van het appartement de lening overgaat naar de nieuwe eigenaar. De rente op de lening is onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.


SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties