Voor kritiek gepubliceerde BRL 5016

26.08.2016

Het concept van de beoordelingsrichtlijn (BRL) 5016, het productcertificaat voor de Beheerders van Verenigingen van Eigenaars, van SKW Certificatie is ter kritiek gepubliceerd (ter visie gelegd). U kunt de betreffende BRL downloaden via deze link, een overzicht van de wijzigingen treft u hier.

Uw eventuele opmerkingen en/of commentaar dienen in dit formulier te worden genoemd en dienen vóór 19 september 2016 worden aangeleverd. U kunt het formulier per e-mail sturen aan Jeffrey Bogaard (j.bogaard@skw-certificatie.nl).

De termijn voor het indienen van commentaar is verstreken.

 

 


SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedInSKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties