Accreditaties

Wie beoordeelt SKW?

SKW beoordeelt uw ontwerpen, producten, processen en systemen. Bij een goed resultaat verstrekt SKW een rapport, attest of certificaat van het product of de dienst. Dit heeft voor u echter alleen waarde als SKW zelf ook competent is. Alleen dan is uw rapport, attest of certificaat bruikbaar en betrouwbaar. Daarom wordt SKW getoetst door de Raad voor Accreditatie (RvA) en SKW is erkend als Notified Body (NoBo).

Waarop wordt SKW beoordeeld?

Accreditatie is gebaseerd op een serie nationale (NEN), Europese (EN) en internationale (ISO en IEC) normen. Deze normen richten zich met name op:

  1. deskundigheid;
  2. onafhankelijkheid;
  3. onpartijdigheid;
  4. continuïteit.


Accreditaties SKW

SKW is overeenkomstig NEN-EN-ISO/IEC 17065 (C003 / C003 ), NEN-EN-ISO/IEC 17021 (C063 / C063 ) en EN ISO/IEC 17020 (I332 / I332 ) geaccrediteerd door de Raad voor de Accreditatie (RvA).

 

Onafhankelijkheidverklaring

Om onze onafhankelijkheidsverklaring in te zien, klik hier.

     

Meer erkenningen

  1. SKW is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voorheen VROM) aangewezen als Notified Body (NoBo 0960). Op basis van deze toekenning mag SKW producten testen en verklaringen afgeven in het kader van CE markering.
  2. SKW is licentiehouder van het KOMO-keurmerk.
  3. SKW is lid van EOTA

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties