Relaties

 

Op deze pagina vindt u relaties van SKW. Een bijzondere plaats is ingeruimd voor de Raad van Advies. In de Raad zijn organisaties vertegenwoordigd waar SKW veel mee samenwerkt.

De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van SKW. De Raad komt twee keer per jaar bijeen.

Onder het kopje Overige links staat informatie over de sectoren waar SKW op opereert.

 

Keurhuis Nederland

Keurhuis Nederland voert meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP's) uit voor woningcorporaties en VvE's. Op de website van Keurhuis Nederland is veel relevante informetie te vinden. Klik hier om de website van Keurhuis Nederland te bezoeken. 

 

Habidrome

Habidrome ontwikkelt en exploiteert een woonformule waarmee projectontwikkelaars op een succesvolle wijze woningen kunnen realiseren waar het voor bewoners onder alle omstandigheden, blijvend goed toeven is.

 

Keurmerkinstituut

Onafhankelijk informatie voor consumenten.

 

KOVON

KOVON is een strategische partner van SKW Certificatie. SKW Certificatie voert voor KOVON de praktijktoetsen uit om vast te stellen of de (aspirant-) certificaathouder voldoet aan de objectieve kwaliteitscriteria van het MQM certificaat en rapporteert aan Stichting KOVON. Om nog beter aan te sluiten op huidige en toekomstige marktbehoeften ontwikkelen SKW Certificatie en KOVON samen nieuwe proposities. Deze hebben onder andere betrekking op optimalisatie van de bedrijfsinformatie, van de bedrijfsvoering en van de kwaliteit. 

Bezoek website Kovon

 

Politie keurmerk 

De maatstaf voor veilig wonen.

Om een inbraak te voorkomen, kunt u advies inwinnen bij een erkend bedrijf en eventueel een afspraak maken voor een preventieadvies.

Er komt dan een preventieadviseur bij u langs om samen met u uw woning te bekijken.

 

Vastgoed Belang

De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van de eigenaren van en beleggers in vastgoed, voor zover dit

betreft het vastgoed in het algemeen en het vastgoed van de leden in het bijzonder.

 

Raad van Advies

Leden van de Raad van Advies

De heer dr. D.K.J. Tommel  Voorzitter
De heer mr. K. Oomen VvE Belang
De heer ing. C. Koning Vastgoed Belang
De heer ir. M.C.B. van Rooij Bouwend Nederland
Prof. dr. ir. H.J. Visscher OTB Research Institute of the Build Environment
De heer V. Ramaeckers Pilaster VvE Beheer BV
Mevrouw M. van de Wiel VACpunt Wonen
De heer R. Overduin VastgoedPRO
De heer drs. W.C.M. Englebert SKW Certificatie (Secretaris)
De heer ing. J. Bogaard SKW Certificatie (Plaatsvervangend secretaris)

 

Overige links

Bedrijf en link  Omschrijving 
De Bouwpagina  Verzameling van bouw-links in Nederland en daarbuiten.
De Kwaliteitspagina  Verzameling van kwaliteit-links in Nederland en daarbuiten.
De Nieuwbouwpagina  Verzameling van nieuwbouw-links in Nederland en daarbuiten.
SKG-IKOB Certificatie
 
Keurhuis Nederland  
Rowiq Advies  

 

 

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedInSKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties