WoonKeur

WoonKeur is het certificaat voor woontechnische kwaliteit.

Het certificaat WoonKeur wordt afgegeven aan woningen die een voldoende niveau aan gebruikskwaliteit, toegankelijkheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid bezitten. Een belangrijk aspect is dat een WoonKeur-woning levensloopbestendig is, d.w.z. dat als een bewoner iets komt te mankeren hij/zij niet gedwongen is om die reden te verhuizen. Er is een eisenpakket voor nieuwbouwwoningen en een apart eisenpakket voor bestaande woningen. De eisen voor bestaande woningen gelden voor woningen ouder dan 10 jaar. 

Voor wie is WoonKeur bedoeld?

WoonKeur is allereerst bedoeld voor de bewoner zelf, of die nu huurder of eigenaar van de woning is. Het betekent een kwalitatief goede woning waar je desgewenst je hele leven kunt blijven wonen. Om zulke woningen gerealiseerd te krijgen zijn opdrachtgevers belangrijk, maar ook de woningcorporaties en andere verhuurders zijn belangrijk. Het kan ook de woningeigenaar zelf zijn als hij bijvoorbeeld een bouwkavel heeft gekocht of als hij zijn huidige woning wil verbeteren. Overheidsinstanties (gemeenten en provincies) kunnen belangrijke voorwaarden scheppen voor het realiseren voor woningen met de kwaliteit van WoonKeur. Om (nieuwbouw)woningen te realiseren zijn architecten nodig voor het maken van een goed ontwerp en aannemers om dat concreet uit te voeren. Bij aan- en verkoop van deze woningen kan ook een makelaar een rol hebben. Dit alles met als resultaat: een kwalitatief goede en levensloopbestendige woning. 

WoonKeur is nu online beschikbaar in BRISwarenhuis met directe koppelingen naar de relevante Bouwbesluitartikelen.

Het Handboek WoonKeur 2015 is nu ook online beschikbaar. Door WoonKeur op te nemen in BRISwarenhuis is altijd en overal de laatste versie beschikbaar. De relevante Bouwbesluitartikelen zijn direct te openen in het Handboek WoonKeur. Dus alles bij de hand in één online omgeving. Interesse? Kijk hier voor meer informatie.

 

     

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties