Handboek WoonKeur

In september 2015 is een gewijzigde versie van het handboek WoonKeur uitgekomen, Handboek WoonKeur 2015. Vanaf dat moment gelden voor aangemelde projecten de eisen volgens Handboek WoonKeur 2015. Het nieuwe handboek is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de vorige versies.

De belangrijkste wijziging is wel dat in dit nieuwe Handboek WoonKeur 2015 zowel de eisen voor nieuwbouw- als voor bestaande woningen zijn opgenomen.

Wijzigingen Handboek WoonKeur 2015 ten opzichte van vorige versies

Voor WoonKeur Nieuwbouw was de vorige versie Handboek WoonKeur 2011 en voor bestaande woningen was de vorige versie Handboek WoonKeur Bestaande Bouw 2010. 

De belangrijkste wijzigingen in het eisenpakket WoonKeur Nieuwbouw:

Basispakket:

  1. De eisen vanuit Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) zijn niet meer integraal in de eisen voor het Basispakket van WoonKeur opgenomen. In het Basispakket zijn enkele inbraak- en sociale veiligheidseisen in vereenvoudigde vorm opgenomen, die wel zijn afgestemd op de eisen in Handboek PKVW 2015.
  2. Eisen voor de woonomgeving (voorheen hoofdstuk C.) zijn nu ondergebracht in het eisenpakket Ontwerpeisen onder de buitenruimte van de woning (eisen A.1) en onder buitenruimte bij een woongebouw (eisen B.1).

Pluspakketten:

  1. Van de drie pluspakketten resteert er nu nog één, namelijk het Pluspakket Wonen met Zorg
  2. Het eisenpakket van het Pluspakket Wonen met Zorg is geheel gewijzigd (in de vorige versie heette het Pluspakket Zorg). Bij de nieuwe eisen is de nadruk meer gelegd bij het wonen en is voorts van vaker voorkomende situaties voor hulpverlening uitgegaan. In dit pakket wordt rekening gehouden met een hulpverlener die gebruik moet maken van een verrijdbare tillift. De bewoner kan van een hoog-laagbed en een rolstoel gebruik maken en voor buitenshuis is rekening gehouden met gebruik van een scootmobiel.


De belangrijkste wijzigingen in het eisenpakket WoonKeur Bestaande Woningen:

  1. De eisen zijn alleen van toepassing voor bestaande woningen en niet voor bestaande gebouwen die getransformeerd worden tot woningen.
  2. Certificaat A is Certificaat C geworden, en Certificaat B Certificaat D. Dit is gedaan omdat nu in hetzelfde handboek ook eisen staan die genummerd zijn met A en B, wat tot verwarring kan leiden.
  3. De volgorde en ordening van de eisen is aangepast aan de systematiek volgens het eisenpakket van WoonKeur Nieuwbouw.

Het Handboek WoonKeur 2015 is een hardcopy van in totaal 232 pagina’s dik.

Als u niet het gehele Handboek wilt aanschaffen, dan bestaat er de mogelijkheid de verschillende eisenpakketten (zoals deze in het handboek staan) als digitale modules in pdf te bestellen.

In totaal zijn er zes modules: uit het eisenpakket WoonKeur Nieuwbouw, vier modules en uit het eisenpakket WoonKeur Bestaande Woningen, twee modules.

Modules WoonKeur Nieuwbouw

Module 1 Basispakket, Ontwerpeisen zie hoofdstukindeling
Module 2 Basispakket, Eisen uitvoering, deel bouwkundig, zie hoofdstukindeling
Module 3 Basispakket, Eisen uitvoering, deel installaties, zie hoofdstukindeling
Module 4 Plus Wonen met Zorg, Ontwerpeisen en Eisen uitvoering, zie hoofdstukindeling  

WoonKeur Bestaande woningen

Module 5 Eisen certificaat C, rollatorgeschikt. Zie hoofdstukindeling
Module 6 Eisen certificaat D, rolstoelgeschikt. Zie hoofdstukindeling

Alle digitale modules bevatten eerst een hoofdstuk met eisen en daarachter een hoofdstuk met toelichting inhoudsopgave handboek en modules.

Kosten

Handboek WoonKeur 2015 (hardcopy)

€ 120,00 

Module 1  WoonKeur Nieuwbouw, Basispakket, deel 1 Ontwerpeisen

36,00

Module 2  WoonKeur Nieuwbouw, Basispakket, deel 2 Eisen uitvoering

                  gedeelte bouwkundig (STABU 15 t/m 47)

26,00

Module 3  WoonKeur Nieuwbouw, Basispakket, deel 2 Eisen uitvoering,           

                  gedeelte installaties (STABU 52 t/m 80)

16,00

Module 4  WoonKeur Nieuwbouw, Pluspakket Wonen met Zorg 

21,00

Module 5  WoonKeur Bestaande woningen, Eisen certificaat C ‘rollatorgeschikt’ 

21,00

Module 6  WoonKeur Bestaande woningen, Eisen certificaat D ‘rolstoelgeschikt’ 

21,00

 

De kosten zijn incl. btw en verzendkosten U kunt het handboek WoonKeur of de digitale modules van WoonKeur bestellen via ons Bestelformulier en mailen naar skw@skw-certificatie.nl.

Na ontvangst van uw bestelling van het handboek versturen wij deze binnen enkele dagen, indien u de modules bestelt ontvangt u deze per mail. De factuur wordt separaat verstuurd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met SKW-Certificatie, tel. 088-244 01 23.

WoonKeur is een product van SKW Certificatie. SKW Certificatie is een handelsnaam van SKG-IKOB Certificatie B.V. en staat geregistreerd onder KvK: 24164317. SKG-IKOB B.V. is onderdeel van SKG-IKOB Holding B.V.

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedInSKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties