Organisaties

WoonKeur is het resultaat van samenwerking tussen diverse zeer verschillende organisaties. We noemen er hier een aantal:

  • Consumentenorganisaties (zoals ouderenbonden, organisaties van zieken en gehandicapten en VACpunt Wonen)
  • Aedes (vereniging van woningcorporaties)
  • Vereniging Eigen Huis
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  • Bond Nederlandse Architecten
  • Bouwend Nederland
  • Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
  • Provincie Overijssel
  • Stichting Kenniscentrum Opplussen.

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKW is gesloten op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 14 mei.

SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties