Organisaties

WoonKeur is het resultaat van samenwerking tussen diverse zeer verschillende organisaties. We noemen er hier een aantal:

  • Consumentenorganisaties (zoals ouderenbonden, organisaties van zieken en gehandicapten en VACpunt Wonen)
  • Aedes (vereniging van woningcorporaties)
  • Vereniging Eigen Huis
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  • Bond Nederlandse Architecten
  • Bouwend Nederland
  • Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
  • Provincie Overijssel
  • Stichting Kenniscentrum Opplussen.

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedInSKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties